Österåkers kommuns logotype

Österåker vill gå först när det gäller krisberedskap och civilt försvar

Bild

För snart ett år sedan förändrades det säkerhetspolitiska läget i Europa totalt. När det civila försvaret nu ska utvecklas vill Österåker vara den kommun som går först.

– Det är viktigare än någonsin att både kommunen och österåkersborna är förberedda om krisen eller kriget kommer. Som skärgårdskommun i framkant vill vi vara först. Alla som bor här ska känna sig säkra och trygga, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

I Österåkers kommun pågår redan sedan tidigare ett arbete med att förbereda kommunen inför kris och krig. Några exempel är utbildningar och övningar, planering av nödvatten, översyn av skyddsrum, samt ansökan om utbyggnad av utomhusvarningen Hesa Fredrik.

Nu tar kommunen nästa steg i sitt arbete med att satsa på kommunikation till österåkersborna. Först ut bland kommunens kommunikationsinsatser är en plattform på kommunens webbplats österåker.se, österåker.se/beredskap. Där går det att läsa och lära sig mer om exempelvis totalförsvar, skyddsrum, hur privatpersoner kan förbereda sig själva, vara källkritiska, skydda sig mot desinformation, samt hantera sin egen och andras oro. Den kommer följas av information i kommunens egna kommunikationskanaler. Siktet är också inställt på att arrangera en Totalförsvarsdag år 2024, ett evenemang där barn, unga och vuxna ska kunna lära sig mer om totalförsvaret och bland annat möta kommunen, frivilligorganisationer, näringslivet och Försvarsmakten.

I arbetet med civil beredskap samverkar Österåker med andra kommuner och myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Stockholm, räddningstjänsten, Försvarsmakten, Plikt- och prövningsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Läs mer på österåker.se/beredskap.

Publicerad:
Senast uppdaterad: