Med medarbetarnas bästa i fokus

Ida Karlsson

Ida Karlsson är HR-konsult i Österåkers kommun med arbetsmiljö som specialistområde.

År 2003 började Ida Karlsson arbeta som lärare i Tråsättraskolan. Samtidigt engagerade hon sig fackligt och odlade ett stort intresse för personalfrågor. Idag är Ida HR-konsult i Österåkers kommun med arbetsmiljö som specialistområde.

Vad innebär din roll som HR-konsult i Österåkers kommun?

Vi vill att Österåker ska vara den bästa kommunen att arbetai och våra medarbetare i kommunen är vår viktigaste resurs. Vi ser över processer som handlar om anställningen, som rekrytering, rehabilitering, löneprocesser och mycket mer. Jag är specialiserad inom arbetsmiljöområdet och har mycket fokus på lagar, avtal och kommunens processer och rutiner kopplat till arbetsmiljö.

Jag stöttar även ett antal chefer i kommunen med deras frågor kopplat till medarbetare. Jag är i många fall ett bollplank och stöttar i att vi arbetsrättsligt gör det vi ska för att alla ska kunna prestera och bidra till verksamheten på sitt bästa sätt.

Vilka uppdrag och arbetsuppgifter kan du få?

Nyligen har jag tagit fram en rutin för att tydliggöra hur och när man ska anmäla tillbud och olycksfall i vår verksamhet. Jag är också tillsammans med mina kollegor i startgroparna med att implementera ett system för att cheferna lättare ska kunna arbeta med den systematiska arbetsmiljön som innehåller många olika delar.

Varför är din roll viktig?

Medarbetarna i kommunen är vår viktigaste tillgång och utan medarbetare ingen verksamhet. Därav behöver vi alltid jobba med processer och rutiner så vi som kommun är på tårna och en attraktiv arbetsplats.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Mycket är kul men det jag uppskattar mest är nog kontakten med kommunens alla fantastiska chefer och att man känner att man bidrar till att vi är en kommun som många vill arbeta i.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

Svåra samtal med medarbetare då jag är med som ett stöd till chef. Vissa frågor kan vara känsliga och det kan vara tuffa saker som man behöver lyfta.

Vilka andra roller har du haft sen du började i Österåkers kommun?

Jag började arbeta som lärare på Tråsättraskolan 2003 i hemkunskap och svenska. Under den tiden ramlade jag in på den fackliga banan och var engagerad i Lärarförbundet och var ordförande i det lokala förbundet några år.

Vad gjorde att du ville byta roll till den du har idag?

Lärarjobbet kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat men jag hade genom Lärarförbundet och mitt arbete där fått intresse för personalfrågorna och ville pröva mina vingar.

Vad är det bästa med att ha Österåkers kommun som arbetsgivare?

Flexibiliteten, närheten till arbetet, möjligheten att påverka och göra skillnad. Jag tycker vi är en fantastisk kommun att arbeta och bo i och mina 18 år hittills är svar om nog.

Hur kan österåkersborna märka av ditt arbete i praktiken?

Genom att vi ger våra chefer de bästa förutsättningarna vi kan, leder det till att våra medarbetare har det bra på sina arbetsplatser. I förlängningen gör det att kommunens verksamheter får de bästa medarbetarna som gör ett bra jobb för våra invånare!

Hur gör du för att utvecklas i din roll?

För att utvecklas i mitt arbete så tycker jag det är viktigt att testa nytt ibland, nya projekt och nya sätt att angripa olika saker. Att kika på hur omvärlden gör i samma frågor är också en viktig del i att ständigt utvecklas i min roll.

Publicerad:
Senast uppdaterad: