Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Nyfiken på skolans två profiler

Tråsättraskolan har valt att erbjuda inriktningar inom ramen för Elevens val-ämnet. På detta sätt kan ämneskunskaperna fördjupas i musik och engelska fördjupas.

Mål och vision

Med elever som upplever god studiero och duktiga, behöriga lärare och personal är Tråsättraskolan en skola med högt meritvärde och god kvalitet på kunskaper för framtiden. Läs mer om skolans mål här.

Teknik på skolan

Tråsättraskolan ser att en kombination av läromedel i form av fysiska och digitala böcker, praktiskt material samt informations- och kommunikationsteknik är en förutsättning för ökad lust till lärande.