Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Inför skolval Ht-22 Förskoleklass


Bergsättraskolan och Margretelundsskolan blir en skola.
Från och med skolstart augusti 2022 kommer våra elever i blivande årskurs F-3 att ha sina klassrum i nuvarande Margretelundsskolans lokaler.
Våra elever i blivande årskurs 5-6 kommer att ha sina klassrum i nuvarande Bergsättraskolans lokaler.
När skolvalet är klart kommer beslut tas i vilken av lokalerna som våra elever i blivande årskurs 4 kommer att ha sina klassrum.

En trygg, rolig och lärorik skola

Skolans elever är i en trygg miljö. I skolan möts de av pedagoger som ser förtroendefulla relationer och höga förväntningar på eleverna som en utgångspunkt för framgångsrikt lärande.

Teknik på skolan

I alla klassrum finns interaktiva skrivtavlor och lärplattor. Tekniken och pedagogiken gör undervisningen till en kreativ och dynamisk upplevelse som höjer elevens motivation.