En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Widgit Online

Inför läsåret 2020/2021 kommer samtliga förskolor och grundskolor i Österåker att få tillgång till programmet Widgit Online.

Målgrupp: Förskola och grundskola

Inför läsåret 2020/2021 kommer samtliga förskolor och grundskolor i Österåker att få tillgång till programmet Widgit Online.

Genom möjligheten att bland annat skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad kan du arbeta språkutvecklande, stödja inlärning och förenkla kommunikationen med alla elever. Programmet kan med fördel även användas inom undervisning i engelska och Moderna språk.

Widgit Online stödjer också förskolans och skolans samarbete med vårdnadshavare som ännu inte talar svenska, eftersom symbolerna kan översättas till en mängd språk.

Eftersom det finns ett stort intresse till dena kurs så erbjuder vi nu 2 datum så att vi kan hålla ett säkert avstånd till varandra.Vi återkommer rmed förfrågan om vilket datum du önskar när du anmält dig.

Datum: 22 september eller 7 oktober

Tid: 13.00-16.00

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Pernilla Unevik och Tomas Jansson

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Båda tillfällena är snart fullbokade. Har du inte fått plats så mejla oss på Pedagogcentrum så återkommer vi med nya kurstillfällen när vi har fler intresserade. I nuläget är 7 oktober fullbokad.

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
fredag 12 juni 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 10 september 2020