En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Det handlar om språk

-om språkutveckling och språkstörning i skolåldern

En föreläsning som ger en förståelse för vad språkstörning innebär och hur vi kan skapa möjligheter för eleverna. Med fokus på varför hinder uppstår, hur vi kan kompensera för dem och hur undervisningen kan göras tillgänglig och begriplig.

Målgrupp: Grundskola

Föreläsningen vänder sig främst till personal inom skolan som möter barn med språkstörning/språklig sårbarhet.

Innehåll:

  • Språkets viktiga del i lärandet, hur språket förväntas utvecklas i skolåldern och hur språkstörning kan yttra sig hos äldre barn.
  • Språklig sårbarhet
  • Relationer och socialt samspel
  • Språkutvecklande arbetssätt- nödvändigt för vissa och bra för alla.
  • Reflektion kring den egna verksamheten

Föreläsningen ger också konkreta exempel på hur du kan möta elever i språklig sårbarhet / med språkstörning men också vilka stödstrukturer du kan tänka på.

Datum: 5 november

Tid: 14.00-17.00

Lokal: Pedagogcentrum

Föreläsare: Hanna Walsö, logoped

Kontaktperson: pedagogcentrum@osteraker.se

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
tisdag 9 juni 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 9 juni 2020