En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Webbutbildningar

Här hittar du länkar och information om de webbutbildningar eller webbverktyg som du kan ta del av via oss på Pedagogcentrum.

Tillgänglig lärmiljö

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom förskola eller skola, oavsett roll eller befattning. Utbildningen är framtagen av Pedagogcentrum i samarbete med SPSM och Learnways. Syftet är att ge dig vägledning kring hur du och dina kollegor med små medel kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. >>Tillgänglig lärmljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min skoldag

Webbverktyget min skoldag är till för att tillsammans med eleven hitta ett bra sätt att föra dialog om elevens upplevda lärmiljö. Här kan man genom att använda verktyget flera gånger få fram mönster som man tillsammans kan arbeta med för en mer tillgänglig skoldag. >> Min skoldaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliesmart förskola

Nu ska Österåkers förskolor bli kemikaliesmarta. Välkomna med på en rundvandring på förskolan med fokus på kemikalier som kan finnas där. Ta er igenom ett rum i taget. Det som väntar är frågor, text och filmer. I filmerna berättar experter från kemikaliecentrum på Miljöförvaltningen i Stockholm om skadliga ämnesgrupper och var i förskolemiljön de finns. Det ges också konkreta tips på vad som kan göras för att minska exponeringen. Utbildningen är framtagen av kemikaliecentrum på Miljöförvaltningen i Stockholm i mars 2016. >> Kemikaliesmart förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blended learning

På Pedagogcentrum försöker vi utveckla nya sätt att ta till sig kompetensutveckling. Genom att kombinera webbutbildningar med fysiska träffar och samtal får man en varierad fortbildning med stora möjligheter att ta till sig kunskap när man själv har bäst möjlighet. Begreppet blended learning handlar om just denna variation. Filmen visar hur det kan gå till.

Vill du veta mer om webbutbildningarna och hur du kan använda dem?

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 8 juni 2021