En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

VFU, verksamhetsförlagd utbildning

VFU är den praktiska delen av en blivande lärares utbildning. Det är under sin VFU som studenten tränar på ”hantverket” – det praktiska lärarskapet som bara kan läras genom att göra. VFU är alltså en mycket viktig del av varje blivande lärares utbildning – kanske den viktigaste.

I Österåker arbetar vi alltid med att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen. Efter varje VFU-period får du en enkät med frågor om din VFU. Ditt svar hjälper oss att göra din VFU bättre.

I VFU-handboken finns all praktisk information om din utbildning samlad. I handboken finns också en lista på vad vi väntar oss av dig – läs den! I checklistan kan du se vad du ska få vara med om under din samlade VFU – allt kan du inte göra under varje VFU. Ett aktuellt registerutdrag måste du ha med dig första dagen på din VFU.

Handledaren

Handledaren är den person som har ansvar för att ledsaga och stödja VFU-studenten under praktikperioden. Handledarna i förskolor, skolor och gymnasier sliter hårt med att ge VFU-studenterna en lärorik och utmanande VFU.

Som VFU-student i Österåker vill vi att du får en stimulerande och utvecklande tid. Du ska få många nyttiga praktiska erfarenheter för ditt framtida arbete som lärare. Vi utbildar därför många duktiga lärare till handledare.

Du som vill bli handledare för en VFU-student kontaktar din chef och anmäler dig sedan till kommunens VFU-samordnare. Handledaren får gå en handledarutbildning.

VFU-ansvarig

Varje förskola eller skola som tar emot VFU-studenter har en VFU-ansvarig. Den ansvarige är spindeln i nätet, men också den som hjälper till att hitta relevanta VFU-platser och duktiga handledare. VFU-ansvarig har också ett helhetsansvar för att VFU:n ska bli bra för studenten.

Så jobbar vi

Österåkers kommun placerar VFU-studenter i förskolor, skolor och gymnasier. Vi ser till att handledarna har rätt och bra utbildning och samordnar VFU-verksamheten i Österåker med lärosäten och andra intressenter.

Varför har Österåker VFU?

För Österåkers kommun är det framförallt två fördelar med att erbjuda VFU-platser till lärarstudenter:

  1. Studenten för med sig aktuella kunskaper och den senaste forskningen inom sin del av utbildningen
  2. Det är en utmärkt rekryteringsbas för att hitta duktiga nya lärare.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 29 september 2020