En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skräddarsydda insatser

Pedagogcentrum erbjuder skräddarsydda insatser till förskolor och skolor i Österåkers kommun. Vi utgår från enhetens förutsättningar och behov och skapar tillsammans med er en processinriktad fortbildningsinsats.

Arbetsgång för planering och genomförande av skräddarsydd insats

  1. Rektor identifierar förskolans eller skolans behov av insats.
  2. Rektor tar kontakt med Pedagogcentrum.
  3. Vi träffas för ett första planeringsmöte där syfte, mål och behov ringas in. Rektor avgör vilka från enheten, utöver rektor själv, som ska delta i det initiala mötet.
  4. Pedagogcentrum gör ett förslag på innehåll och utförande och delger rektor.
  5. Fortsatt dialog och planering av insatsen.
  6. Genomförande
  7. Uppföljning och utvärdering.

Forskning och erfarenhet visar att en insats ger större effekt när hela kollegiet har möjlighet att delta på samma fortbildning, vid samma tillfälle.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
fredag 20 november 2020