En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skräddarsydda insatser

Erbjudande av fortbildning

Pedagogcentrum erbjuder fortbildning som riktar sig till pedagoger inom förskola, grundskola samt pedagogisk omsorg. På webbplatsen kan du också anmäla dig till vald insats samt finna annan nyttig information till dig som arbetar i Österåkers förskolor, grundskolor och inom pedagogisk omsorg. Vissa fortbildningar kan enbart rektor beställa.

Från och med höstterminen 2020 erbjuder vi färre fasta kursdatum, men fler riktade uppdrag på beställning. Vi kallar dessa skräddarsydda fortbildningar och de beställs av rektor eftersom forskning och erfarenhet visar att en insats ger större effekt när hela kollegiet har möjlighet att delta på samma fortbildning, vid samma tillfälle.

Under Pedagog Österåker, “Att möta olikheter” ser du de uppdragspaket som du som rektor kan beställa.
http://www.osteraker.se/subsajter/pedagogosteraker/pedagogcentrum/attmotaolikheterskraddarsyddainsatser.4.77c1116a16eab527ae41cd.htmllänk till annan webbplats.

För utlåning av material i Språkverkstan kontakta oss på pedagogcentrum@osteraker.se

Varmt välkomna med era anmälningar

OBS! Aktiviteten är kostnadsfri men om platsen inte avbokas senast dagen innan debiteras verksamheten en kostnad på 250 kronor. Avbokning görs till den som står angiven som kontaktperson.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 25 augusti 2020