En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skoldatatek Österåker

Skoldatateket på pedagogcentrum

Alla är unika och vilket stöd man behöver för att få en bra lärsituation är därför individuellt. Ibland behöver elever andra eller fler verktyg för sitt lärande än vad som vanligtvis finns på förskolan/skolan. Dessa kallas alternativa verktyg.

Skoldatateket vänder sig främst till förskole/skolpersonal och erbjuder rådgivning och fortbildning kring alternativa verktyg för lärande.Det finns även möjlighet för förskolorna/skolorna att låna dessa verktyg under en kortare tid, för att undersöka om det är en bra hjälp för eleven.

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska delas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet.”

- Lgr11

Välkommen du pedagog som vill:

  • samtala om olika sätt att utveckla ditt digitala lärande
  • titta mer på pedagogiska appar och program
  • vill ha pedagogisk handledning
  • lära dig mer om teknikens möjligheter för barn/elever i behov av specialpedagogiskt stöd

Målgrupp

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

  • vara ett kompletterande stöd till skolornas elevhälsa
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
  • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt specialpedagogiska skolmyndigheten, skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelsverksamhet.

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
onsdag 27 januari 2016
Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020