En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så arbetar vi

Pedagogcentrum ger dig som utförare i Österåker möjlighet att få hjälp med skräddarsydda fortbildningsinsatser.

Insatserna kan formas utifrån era behov och utföras i olika former som passar förskolan eller skolan på bästa sätt. Dessa uppdrag formas tillsammans med rektor både vad gäller innehåll och genomförande.

Vi genomför bland annat workshops, föreläsningar, specialpedagogiska handledningar för arbetslag eller mindre grupper. Vi genomför insatserna på plats på er enhet eller på Pedagogcentrum. APT, arbetslagsmöten, hela eller halva studiedagar är exempel på tillfällen som kan vara lämpliga. Vi erbjuder också så kallad blendad learning. Det innebär att ni som förskola/skola kan delta i arbetet genom olika former och få hjälp genom webbaserade lösningar inom vissa områden. Fråga gärna om detta upplägg. Vårt uppdrag för att öka tillgängligheten för alla barn och elever heter ”att möta olikheter” ibland förkortat till AMO.

Skräddarsydda insatser

Att tillsammans sätta upp målbilder och vara överens om hur processen ska stödjas ger en stor möjlighet för hållbar utveckling. Detta sker på bästa sätt genom ett planeringsmöte där vi sätter upp stolpar och ger förslag på vilka insatser som skulle kunna få igång en lärandeprocess. Vi på pedagogcentrum har goda erfarenheter av att komma nära verksamheten och pedagogerna för att på så sätt kunna erbjuda bättre stöd och en utveckling som håller över tid.

I modellen ”att möta olikheter” fokuserar vi på en bred bas för ökad tillgänglighet. För att lyckas med den breda basen behövs tid hittas för att lyckas med vårt förebyggande arbete. Tid för lärande, tid för reflektion men det behöver ske effektivt eftersom tiden är en bristvara i läraryrket. Ta gärna del av puffarna på sidan och boka upp ett möte för att få hjälp att hitta rätt insatser just på din förskola eller skola. Detta samtal sker bäst ihop med rektor eller en ledningsgrupp. >> tillbaka till utbudet

Ett exempel på hur vissa delar av insatserna kan ske i blended learningform.

Ett exempel på hur delar av fortbildningen sker genom webbaserade uppgifter

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 8 september 2020