En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pedagogstöd och handledning

Handledning av specialpedagog

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning kan du få nya perspektiv på dilemman som du/ni kan ställas inför.

Specialpedagog från Pedagogcentrum träffar arbetslag i skolor och förskolor och handleder utifrån en frågeställning eller dilemman som pedagogerna har hamnat i. För att ansöka fyller ni i en beställning på handledning från Språkverkstan genom denna blankett. PDFDen kan med fördel fyllas i av arbetslaget eftersom det bygger på deras frågeställning. Därefter mejlar rektor in ansökan. Detta för att det ska vara väl förankrat hos rektor och att rektor har prioriterat detta. Eftersom vi har en begränsning på antal uppdrag per enhet är det upp till rektor att prioritera vilka handledningar som bör ansökas om.

Handledningen sker i process utifrån ett relationellt perspektiv där vi har fokus på hur vi kan ändra sammanhanget runt barnet/eleven/gruppen och inte ändra barnet/eleven/gruppen. Vi tittar på individ grupp och organisationsnivå. Räkna med 3-4 tillfällen per uppdrag. Första tillfället träffas vi ca 1,5 timme och efterföljande tillfällen ca 1 timme. Så här kan ett upplägg se ut.

  1. Gemensam kartläggning av situationen
  2. Gemensam vidgning av perspektiv (reflektion) och målformulering
  3. Tillsammans hitta nya alternativ (och genomföra dem)
  4. Utvärdering

På grund av rådande omständigheter kring covid utgår handledningen från Pedagogcentrum. Möjlighet finns också att mötas digitalt. Första gången brukar rekommenderas att träffas fysiskt för att efterföljande tillfällen träffas digitalt.

Handledning som utgår från Metodverkstan

Handledningen som sker ihop med barngrupp är metodikinriktad, det vill säga att fokus är på hur ett lärande samspel kan se ut i praktiken. Dessa handledda besök ska utgå ifrån den inbokade verksamhetens behov vilket diskuteras vid bokning. Bokning sker via formulär. Ni blir därefter kontaktade av Frida Samuelsson för att komma överens om lämplig tid. Anmälan till Metodverkstanlänk till annan webbplats

Konsultationer kring Lärmiljön

Förskolor och förskoleklass kan också anmäla sig till konsultativt stöd kring lärmiljöer. Man kan exempelvis välja att förlägga möten i Metodverkstans inspirerande lokal och ha med Frida Samuelsson som pedagogiskt “bollplank” eller önska ett besök ute i sin verksamhet. Varje förskola får ett skräddarsytt upplägg efter sina behov med uppföljning och stöd. Konsultationen kring lärmiljöer ska främja arbetet med att göra läroplanen synlig och levande i verksamheternas miljöer. Använd gärna formuläret nedan för att få kontakt med Frida om ni är intresserad av stöd i arbetet med era lärmiljöer.

Anmäl dig till handledning i Metodverkstan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
torsdag 15 oktober 2020