En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Singaporemodellen

Ett långsiktigt utvecklingsarbete som startar i de tidiga åldrarna med modellen i matematik från Singapore.

Österåkers kommun har under flera år fokuserat på att utveckla matematikundervisningen i skolan. Vi har även i ett pilotprojekt utbildat personal som instruktörer i Singaporemetodik. Den internationellt framgångsrika Singaporemodellen vänder sig särskilt till lärare som undervisar i F-6.

Beprövad metod

Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik. Genom den ska elever tidigt få förståelse för komplicerade matematiska termer genom praktiska moment och modeller för att synliggöra matematiska processer. Modellen är framgångsmodell i Singapore och genom ny litteratur finns den nu anpassad till den svenska läroplanen.

På plats i Singapore

Personal från våra skolor utbildades i modellen tillsammans med 15 andra från hela landet under läsåret 2016/17. Utbildningen gavs av utbildade lärare från Universitetet i Singapore och skedde delvis i Singapore. Genom denna utbildning kan de arbeta med metoden på sin skola, och även i sin tur vidareutbilda andra lärare i kommunen.

Vad skiljer då skolan i Sverige och Singapore?

I Singapore skiljer sig lärarutbildningen en hel del i matematik från Sverige. Det finns ett lärosäte som utbildar alla lärare. I Sverige där vi har ett flertal olika lärarutbildningar. De har även i Singapore ett enda läromedel i matematik för eleverna och en väldigt tydlig gång för hur och när allt ska läras ut.

En till betydande skillnad är att de har fler undervisningstimmar i matematik. I årskurs 1-2 har de 7 h matematik/vecka och i årskurs 3-6 5.5 h matematik/vecka.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
måndag 3 september 2018