En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mattelärarnätverket

I Österåker träffas mattelärare från alla arbetslag och utbyter erfarenheter. I mattelärarnätverket deltar både kommunala och fristående skolor. 


Datum för träffarna mailas ut till alla i nätverket i god tid, och du hittar dem även i Pedagogcentrums kalender.

Mattelärarnätverkets syfte är att sprida goda exempel mellan skolor och därmed underlätta en varierad undervisning.

Nätverket har en egen budget för att möjliggöra mindre utvecklingsprojekt och att prova på nya koncept/utbildningar. Sedan 2012 har nätverket bland annat:

  • gemensamt testat och utvärderat olika digitala hjälpmedel inom matematik,
  • spridit ett undervisningssätt med små elevwhiteboards
  • hållit välbesökta nätverksträffar
  • spridit facklitteratur (bland annat “Nämnaren” och information om särbegåvning)
  • ordnat fortbildningstillfällen "Mattecaféer".

Mattelärarnätverket består av en lärare per arbetslag och alla skolor är representerade idag. Vill du veta mer om mattenätverket och dess arbete, kontakta din representant för ditt arbetslag eller Tomas Fridström, matematikutvecklare.

---

En del av det material som mattelärarnätverket arbetat.


Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
måndag 3 september 2018