En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Handledning av specialpedagog

Handledning av specialpedagog

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning kan du få nya perspektiv på dilemman som du/ni kan ställas inför.

Specialpedagog från Pedagogcentrum träffar arbetslag i skolor och förskolor och handleder utifrån en frågeställning eller dilemman som pedagogerna har hamnat i. För att ansöka fyller ni i en beställning på handledning från Språkverkstan genom denna blankett. PDFDen kan med fördel fyllas i av arbetslaget eftersom det bygger på deras frågeställning. Därefter mejlar rektor in ansökan. Detta för att det ska vara väl förankrat hos rektor och att rektor har prioriterat detta. Eftersom vi har en begränsning på antal uppdrag per enhet är det upp till rektor att prioritera vilka handledningar som bör ansökas om.

Handledningen sker i process utifrån ett relationellt perspektiv där vi har fokus på hur vi kan ändra sammanhanget runt barnet/eleven/gruppen och inte ändra barnet/eleven/gruppen. Vi tittar på individ grupp och organisationsnivå. Räkna med 3-4 tillfällen per uppdrag. Första tillfället träffas vi ca 1,5 timme och efterföljande tillfällen ca 1 timme. Så här kan ett upplägg se ut.

  1. Gemensam kartläggning av situationen
  2. Gemensam vidgning av perspektiv (reflektion) och målformulering
  3. Tillsammans hitta nya alternativ (och genomföra dem)
  4. Utvärdering

Handledningen utgår ifrån Pedagogcentrum. Möjlighet finns också att mötas digitalt. Första gången brukar rekommenderas att träffas fysiskt för att efterföljande tillfällen träffas digitalt. Under rådande läge med covid19 erbjuds digital handledning via teams.

 

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
måndag 23 november 2020