En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fortbildning/kursprogram

Pedagogcentrum är mötesplatsen där pedagoger och chefer reflekterar kring det pedagogiska lärandet och stöttar varandra i erfarenhetsutbyte. Det kollegiala lärandet ligger som en grund i det arbetet.

Kontakta oss på pedagogcentrum@osteraker.se om du undrar något specifikt.

Kursprogram HT-20

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 15 september 2020