En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om Pedagogcentrum i Österåker

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till förskolor och skolor i Österåker i form av fysiska och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops, handledning och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledare och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrum är en del av utbildningsförvaltningen i Österåker. Vi erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser mot verksamma pedagoger och skolledare inom såväl kommunal som enskild utbildningsverksamhet. Insatserna utformas efter behov och önskemål och innefattar till exempel specialpedagogisk handledning och stöd, olika lärprocesser och tekniska hjälpmedel i förskola och skola. Pedagogcentrum erbjuder också ett kursprogram som förnyas varje termin. Kursutbudet formas efter enheternas inringade behov samt statliga och lokalpolitiska satsningar.

Hos oss hittar du Språkverkstan, Metodverkstan och Labbverkstan. Verkstäderna fungerar som mötesplatser där fortbildning kan äga rum. I både Metod- och Labbverkstan kan du som pedagog ta med dig din barn-/elevgrupp för att möta nya sätt och nya utmaningar tillsammans med dina barn och elever. På Språkverkstan finns litteratur och kognitiva hjälpmedel att låna. Vi erbjuder också möjlighet till handledning av specialpedagog eller IKT-pedagog i besöket. Redaktör:
Myrna Selenius

Senast uppdaterad:
onsdag 18 november 2020