En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kick off 2020

Årets kick slog rekord! Över 800 pedagoger och rektorer följde sändningen digitalt.

Årets kick off gick ut som en streamad livesändning vid två tillfällen den 13 augusti. Rekordmånga följde årets program som bestod av tre perspektiv på barnkonventionen som blev lag den 1 januari i år. Åsa Ekman stod för det teoretiska passet, Anna PG för barnperspektivet och Maria Berghäll för det praktiska. Vi hade även Lottie Skarstedt som är sammankallande för kommuners arbetsgrupp på plats för att berätta om vad Österåkers kommun gör sedan barnkonventionen blev lag. De olika passen ramades in av moderator Frida Samuelsson från Pedagogcentrum och hade broderats ut med en frågestund med Lottie Skarstedt och Åsa Ekman samt en tävling till alla deltagarna med frågor som rörde dagens tema. Två glada vinnare vann boken "Implemetering av barnkonventionen- med hjärta och hjärna" av författaren Marie Lundin Karphammar.

Utbildningsdirektör Louise Furness hade även skickat en videohälsning där hon framförde sin djupa beundran över hur Österåkers alla pedagoger kavlat upp ärmarna och tacklat denna mest märkliga vår. Senare i programmet fick vi ta del av årets pedagogprisvinnare med motiveringar. Pedagogpriset 2020 tilldelades Ann-Sofie Öhnell, Camilla Jansmark och Filip Göransson samt ett hedersomnämnande till Sara Nyberg.

Pedagogcentrums årliga kickoff uppmärksammar all personal i våra förskolor och skolor som sliter och kämpar hela året för att eleverna ska uppnå sina mål. I år var temat likvärdig utbildning med fokus på barnkonventionen som blev lag i år.

–Kickoffen har blivit en tradition som fungerar som en gemensam igångstartare för alla pedagoger som arbetar i Österåkers förskolor och grundskolor. Det är en kraft att samlas kring ett och samma tema och intressant att lyssna på de diskussioner pedagogerna landar i. I år möttes vi digitalt på grund av coronapandemin och vi slog samtidigt besöksrekord med över 800 deltagare, vilket är fantastisk roligt, säger Myrna Selenius, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen


Tema: Likvärdig utbildning med fokus på barnkonventionen

Anna PG – Vi hälsar åter förra årets publikfavorit. Genom sina dikter och ordlekar ger Anna ett porträtt av skolan genom sina upplevelser. Annas tolkningar ger pedagoger ytterligare en dimension av vad det kan betyda att ge barnet en röst i skolan.

Åsa Ekman – En skicklig föreläsare med många års erfarenhet av implementering av barnkonventionen. Åsa vill engagera, entusiasmera och göra barnkonventionen konkret och levande.

Maria Berghäll – Entreprenör, författare och föreläsare som utifrån barnkonventionen ska bjuda på pedagogiska verktyg. Maria är mån om att visa på kraften i det entreprenöriella lärandet som en naturlig del av undervisningssammanhang.

Årets pedagogpris delas ut till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. I år tilldelades priset, genom en videohälsning Ann-Sofie Öhnell på Skärgårdstads förskola, Camilla Jansmark på Tråsättraskolan och Filip Göransson på Solskiftesskolan. Pristagarna tilldelades vardera 10 000 kronor som ska användas till att vidareutveckla undervisningen på skolan. Dessutom delades ett hedersomnämnande ut till Sara Nyberg, måltidspedagog/kock på Luna förskola.

Pristagare

Ann-Sofie Öhnell, Skärgårdsstads förskola

Motivering:

Du ser och synliggör alla barn i sin grupp. Ditt arbetssätt möjliggör för att alla barn ska känna sig älskade och sedda. Barnen lämnar förskolan med en god självkänsla och självförtroende och med stor nyfikenhet som du tillvaratagit och hjälpt dem att utveckla. Din undervisning är väl genomtänkt och förberedd och alltid med utgångspunkt från barnens frågor, nyfikenhet och intresse. Du beskrivs vara särskilt bra på att lyfta varenda barn och stärka dem i deras förmågor och goda egenskaper. Ditt engagemang för alla barn på förskolan delar du med dig av i din yrkesroll, ditt förhållningssätt är inspirerande.

Camilla Jansmark, Tråsättraskolan

Motivering:

Du har en brinnande lust att lära ut och hjälpa de barn som behöver det mest. Med ett outtröttligt engagemang i att ge elever det de behöver, både enskilt och som klass, är du en stor inspiration för dina kollegor. Du har lyckats att nå dina elever på ett särskilt sätt och fått dem att kämpa trots utmaningar. Med noggrannhet, struktur och fokus leder du dina elever mot kunskapsutveckling på ett föredömligt vis. Dina kollegor har sett hur de elever du haft växt och utvecklats och vittnar om din otroliga yrkesskicklighet. De anser att du utför mirakel och är tacksamma att få ta del av din pedagogiska kompetens.

Filip Göransson, Solskiftesskolan

Motivering:

Med din pedagogiska kompetens och öppna framtoning är du en förebild för såväl elever som kollegor. Du anpassar din undervisning väl utifrån elevernas förutsättningar och förmågor och hjälper även de högpresterande eleverna att nå längre, även om betygsskalan "tar slut". Du är tydlig, rak och ger återkommande feedback till eleverna som hjälper dem att känna ett inre lugn och därmed förstå att lärandet är en process. Med tydlighet visar du dina elever att du är med dem i denna process, oavsett toppar eller dalar. Med en imponerande förmåga att förklara och beskriva moment och uppgifter på olika sätt säkerställer du att alla elever ges möjlighet att nå sin proximala utvecklingszon. Din egna drivkraft till ständig utveckling i din profession gör dig till en uppskattad medarbetare.

Hedersomnämnande:

Sara Nyberg, måltidspedagog/kock, Luna förskola

Motivering:

Du har verkligen förmågan att se alla barn och deras specifika behov. Du lockar fram det bästa ur alla du möter på ett föredömligt sätt. Alltid positiv, tar dig tid att lyssna in barnen i olika aktiviteter och har barnens bästa i fokus. Inget är besvärligt eller omständligt trots barnens många olika specialkoster. Du gör gärna det lilla extra för att barnen ska ha det så bra som möjligt. I din roll som kock och måltidspedagog är du i kontakt med alla barn varje dag och projektet småkockarna gör att barnen längtar efter att få vara fem år och få jobba i köket tillsammans med dig. Du tar ditt uppdrag på stort allvar, har en otrolig arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

Årets pedagogpris delades ut.

Här ser ni vinnarna.öppnas i nytt fönster

Nedan finns Åsa Ekmans föreläsning om Barnkonventionen att ladda ner

Länk till Åsa Ekmans föreläsningPDF

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
torsdag 13 augusti 2020
Senast uppdaterad:
måndag 31 augusti 2020