En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Jord till bord 2020

Ytterligare ett år med satsning på Jord till bord

I budget 2020 finns återigen satsning på Jord till bord. Detta projekt drivs via utbildningsförvaltningens Pedagogcentrum.

Bakgrund

För tredje året i rad har utbildningsförvaltningen delat ut sökbara medel under namnet Jord till bord.

Det är många som sökt till olika spännande projekt som kommer att bedrivas runt om på de olika enheterna i kommunen.

Vill man följa projekten så har finna det digitala anslagstavlor så kallade Padlet för att visa på goda exempel och ge inspiration till kollegor. Alla anslagstavlorna hittar du här:

Skärgårdsstadsskolan Padlet

Söralidsförskola Bilderlänk till annan webbplats

Projekten under året innefattar odlingar, insektshotell, komposter och tänkta skördefester ihop med vårdnadshavare, allt i syfte att tillsammans med barnen skapa och uppleva gemensamma erfarenheter om ekologi, kretslopp och människans påverkan på naturen.

Jord till bord

Under de tre senaste åren har många av kommunens förskolor tagit del av extra medel som man ansöker om per projekt. Många av projekten har grundat sig på att öka förståelse för var vår kost kommer ifrån men även andra miljörelaterade projekt har startats upp. De flesta av projekten löper vidare även efter bidraget tagit slut. Så man får nog säga att det är väl använda medel för att starta ett engagemang ute i verksamheterna för att odla och kompostera för en hållbar framtid.

Följande förskolor har fått ta del av projektmedel 2019

Amorinen

Skogsbackens förskola

I Ur och Skur Ekorrens

Skogslundens förskola

Montessoriförskolan Aquarius (föräldrakoop)

Sollundens förskola

Söralids förskola

Kantarellens förskola

Sjöhästens förskola

Åsättra förskola

Luffarbackens förskola

Roslags-Kulla förskola

Ljusterö förskola

Följande skolor och förskolor fick ta del av satsningen Jord till bord 2018

  • Sunnanvindens Waldorfförskola - Hur djuren hjälper oss att odla
  • Solbackens Montessoriskola - Kretsloppet
  • Förskolan NaturligtVis - "Vår gröda - vår föda"
  • Sollunden - Från jord till bord
  • Skogslunden - Från jord till bord
  • Klippans förskola - Sortera för en bättre framtid 
  • Skärgårdsstads förskola - Från jord till bord
  • Tallsättra förskola - Från jord till bord
  • I ur och skur Ekorrens förskola - Från frö till planta
  • Amorinen - Skördevecka

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
tisdag 4 augusti 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 4 augusti 2020