En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grund med tecken

- fortbildning inom TAKK

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation

Målgrupp: Förskola/grundskola/pedagogisk omsorg

TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, är en metod som stödjer kommunikation och används tillsammans med tal. Metoden är ett stöd vid språkutveckling på den nivå barnet eller eleven befinner sig och underlättar språkförståelse och lärande. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen utan används som som en väg till talat språk. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer hen att göra det istället för att teckna.

Pedagogcentrum kan nu erbjuda en grundutbildning i TAKK i form av en webbfortbildning som kan genomföras när det passar just dig.

Utbildningen “Grund med tecken” består av åtta tillfällen som innehåller:

  • tecken med olika teman,
  • meningar med tecken i ett sammanhang,
  • sång med tecken samt
  • teckeninlärning utifrån ett spel, lek eller bokläsning.

I Utbildningen ingår även material (som du får skriva ut själv) och en bok.

Anmälan till oss sker senast 20 augusti för att vi ska hinna registrera er. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Datum och tid: Kursstart måndagen den 7 september klockan 18.00 med en livesändning. Därefter sänds utbildningen en gång i veckan fram till den 26 oktober klockan 18.00 då utbildningen avslutas med en livesändning. Tillfällena mellan det första och sista tillfället kan du genomföra när som helst under veckan eftersom du når kursen via länk.

Lokal: Online

Kursledare: Maria Krafft Helgesson - Inspiratör, författare och utbildare inom kommunikation och tillgänglighet

Kontaktperson: pedagogcentrum@osteraker.se

Redaktör:
Tomas Jansson

Publicerad:
tisdag 9 juni 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 18 augusti 2020