En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik och teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Det kan handla om gårdagens, dagens och framtidens teknik.

Här får du träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är en viktig del av utbildningen. Matematiken har en central roll både som ett eget språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Som tekniker kan du få jobb var som helst i världen.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap på högskolan, men du blir också behörig till flertalet andra utbildningar.

Det är viktigt att du tycker om och är intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen för att trivas på teknikprogrammet.

Teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens

arbetsmetoder. Du blir behörig till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.

Inriktningen har fokus på matematik, fysik och teknik. Inriktningen ger också behörighet till de

allra flesta övriga högskoleutbildningar.

Informations- och medieteknikinriktningen

Inriktningen informations- och medieteknikinriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i information och medieteknik. Du jobbar med programmering, entreprenörskap och företagande samt webbutveckling.

Design och produktutveckling

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Du ska självständigt kunna välja material och arbetssätt. Kursen i konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. CAD-kursen innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter


Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
torsdag 15 oktober 2020