En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

För elever med diagnos inom autismspektrum

Vänder sig till dig som är intresserade av hur människa och samhälle utvecklas och fungerar idag. Utbildningen är högskoleförberedande och lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På programmet studerar du bland annat makt, demokrati, etik, genus, hälsa och miljö. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom kommunikation och att presentera dina resultat. Du studerar också hur åsikter och värderingar uppkommer. Till din hjälp har du digitala verktyg och medier.

Programmet är en bra grund för dig som vill studera vidare bl a till jurist, samhällsplanerare, polis, psykolog, sjuksköterska, lärare eller socionom.

Österåkers gymnasium erbjuder

Ett samhällsprogram speciellt anpassat för elever med diagnos inom autismspektra. Undervisningen sker i mindre grupp i ett hemklassrum där eleverna har sina egna arbetsplatser.

Trygghet, struktur och individanpassade lösningar är nyckelord för att göra dina gymnasieår så givande som möjligt. Stor vikt läggs också vid din sociala utveckling och vi avsätter mycket tid för studiebesök. Som programfördjupning har vi bildkurser, grafisk illustration och grafisk kommunikation.


Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2021