En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Globala målen

Under kommande år har Österåkers gymnasium fokus på FN:s agenda 2030 med de 17 Globala målen.

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi har. De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
torsdag 15 oktober 2020