En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Erasmus+

Internationalisering på ÖG, Erasmus+ strategiska partnerskap för skolor

Vi på Österåkers gymnasium har ansökt om, och fått beviljat av Europeiska Kommissionen och Universitets- och högskolerådet, att delta i ett tvåårigt samarbetsprojekt (2018-2020) med skolor i Spanien, Italien och Tjeckien. Tema för vårt projekt ”Y.E.S. – Youth Empowering Society - Targeting social inclusion” handlar om socialt entreprenörskap för att stärka den sociala sammanhållningen, både i skolan och i samhället. Projektet är en fortsättning på skolans tidigare Erasmus+ projekt ”Youth Empowering Skills for the 21st century”

Projektet är kopplat till EU:s utbildningspolitiska mål där social inkludering är ett högt prioriterat område. Från Österåkers gymnasium deltar 16 stycken elever från skolans alla nationella program, samt att andra elever från skolan också medverkar vid några av aktiviteterna som utförs inom projektet.

Partnerskapet ger oss möjlighet att utveckla kvaliteten inom utbildningen. Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser som till exempel ingår i ett entreprenörskap. Arbetsspråket i projektet är engelska, varför eleverna får möjlighet att utveckla sina färdigheter i engelska språket både genom skriftlig kommunikation, muntliga presentationer samt vid de internationella projektträffarna.

https://twinspace.etwinning.net/70302/homelänk till annan webbplats

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
torsdag 15 oktober 2020