En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Här kan du hitta information om vilka som arbetar på Österåkers gymnasium och hur du kontaktar oss.   

RECEPTION, VÄXEL 08-540 817 21

Data-support 073-644 37 57 sadigh.zendi@osteraker.se

SYV Åsa Birath 08-540 817 14, sms 073-6634110 asa.birath@osteraker.se

Kuratorn Lennart Froby 08-540 817 28/073-663 41 63 lennart.froby@osteraker.se

Skolsköterska Emma Keltamäki 073-6443928

emma.keltamaki@osteraker.se

Skolpsykolog Ylva Kvamme 08-540 812 11 ylva.kvamme@osteraker.se

Specialpedagog Ramona Cumleus mobilnummer 073-625 20 12
(08-540 817 59) ramona.cumleus@osteraker.se

Specialpedagog Kajsa Lenneby mobilnummer 0734307462 (08-54081729) kajsa.lenneby@osteraker.se


Rektor


Weimer, Annika

08-540 817 20 annika.weimer@osteraker.se
Biträdande rektorer


Nylund, Per

Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

08-540 817 39 per.nylund@osteraker.se

 

Ålund, Daniel

Ekonomiprogrammet,Naturvetenskapsprogrammet, IMA, IMS och AST.

08-540 817 18 daniel.alund@osteraker.se 

 

Administrativ chef 


Johansson, Birgitta

08-540 817 22 birgitta.s.johansson@osteraker.se

 

 

Elevhälsa

Birath, Åsa

Studie- och yrkesvägledare

08-540 817 14, sms 073-6634110 asa.birath@osteraker.se

  

 

Cumléus, Ramona

Specialpedagog

08-540 817 59 / 073-625 20 12 ramona.cumleus@osteraker.se


Froby, Lennart

Kuratorn

08-540 817 28

073-663 41 63

lennart.froby@osteraker.se

Keltamäki, Emma

Skolsköterska

073-6443928

emma.keltamaki@osteraker.se


Kvamme, Ylva

Skolpsykolog

08-540 812 11

ylva.kvamme@osteraker.se

 

Lenneby, Kajsa

Specialpedagog

08-540 817 29 / 073-4307462 kajsa.lenneby@osteraker.se

Arbetslag

På Österåkers gymnasium möter du engagerade, kreativa och kunniga lärare som sätter våra elevers lärande och utveckling i centrum.Lärare på Österåkers gymnasium kombinerar pedagogisk erfarenhet med nytänkande och djupa ämneskunskaper.

Ekonomiprogrammet 


Brehmer, Thorbjörn (TB)

Historia, religion och filosofi

08-540 817 60 thorbjorn.brehmer@osteraker.se


Hallgren, Ulrika (UH)

Undervisar i Kemi och naturkunskap

08-540 817 64

ulrika.hallgren@osteraker.se


Johansson, Peter (PJ)

Svenska och historia

08-540 817 61 peter.johansson@osteraker.seJohansson, Thomas (TJO)

Musik

08-540 817 61 thomas.johansson@osteraker.se


Liljekvist, Cecilia (CLI)

Svenska och samhällskunskap

08-540 817 60 cecilia.liljekvist@osteraker.se


Olausson, Emma (EO)

Matematik

08-540 817 60 emma.olausson@osteraker.se


Palmieri Borg, Eva (EPB)

08-540 817 60 eva.palmieri-borg@osteraker.se


Romboli, Peter (PR)

Psykologi, marknadsföring och medieämnerna

08-540 817 61 peter.romboli@osteraker.se


Turja, Niclas (NT)

Ekonomi och engelska

08-540 817 61 niclas.turja@osteraker.se


Wallén, Elsa (EW)

Engelska och franska

08-540 817 60 elsa.wallen@osteraker.


Witmarker, Malin (MW)

Religion och svenska

08-540 817 64 malin.witmarker@osteraker.se


Åkerholm, Tove (TÅ)

Matematik och idrott

08-540 817 60 tove.akerholm@osteraker.seNaturvetenskapsprogrammet  


Gripenskär, Erik (EG)

Matematik och fysik

08-540 817 48 erik.gripenskar@osteraker.se

Hamid, Asma (AAH)

Matematik

08-540 817 48 asma.hamid@osteraker.se


Kumlin, Madelene (MK)

Svenska och engelska

08-540 817 48 madelene.kumlin@osteraker.se


Olsson, Peter (PO)

Biologi, naturkunskap och geografi

08-540 817 48 peter.olsson@osteraker.se


Strohkirch, Katharina (KS)

Tyska

08-540 817 48 katharina.strohkirch@osteraker.se


Svensson, Ann (AS)

Fysik och kemi

08-540 817 48 ann.svensson@osteraker.se


Tjäder, Christian (CT)

Internationella relationer och historia

08-540 817 48 christian.tjader@osteraker.se

Samhällsvetenskapsprogrammet 


Andersson, Nils (NA)

Svenska och psykologi

08-540 817 54 nils.andersson@osterak


Araneda, Esteban (EA)

Spanska och svenska som andraspråk

08-540 817 54 esteban.araneda@osteraker.seBrehaut, Julio (JB)

Spanska

08-540 817 54 julio.brehaut@osteraker.seHedin, Karin (KH)

Idrott och Ledarskap och organisation

08-540 817 54 karin.hedin@osteraker.se


Johansson, Cajsa (CJO)

Geografi

08-540 817 54 cajsa.johansson@osteraker.se


Jonsson, Agnes (AJ)

Engelska

08-540 817 54 agnes.jonsson@osteraker.seLivijn, Fredrik (FL)

Svenska och religion

08-540 817 54 fredrik.livijn@osteraker.sePetersson, Andreas (AP)

Historia och samhällskunskap

08-540 817 54 

andreas.petersson@osteraker.se


Sandberg, Åse (ÅS)

Entreprenörskap, internationella relationer, religion och samhällskunskap

08-540 817 54 ase.sandberg@osteraker.se


Svendenius, Carl (CS)

Matematik och Idrott och hälsa specialisering

08-540 817 54 carl.svendenius@osteraker.se


Tegenborg, Ida (IT)

Samhällskunskap och religion

08-540 817 54 ida.tegenborg@osteraker.se

Samhällsvetenskap för elever med diagnos inom autismspektra

 


Björnlund, Bosse (BB)

Lärarassistent

073-644 39 08 /540 815 89 bosse.bjornlund@osteraker.se


Ståhlgren, Carl Johan (CS)

Elevassistent

08-540 815 89

carl-johan.stahlgren@osteraker.se


IMS


Arlt, Anna (AAR)

Svenska som andraspråk och samhällskunskap

08-540 817 57 anna.arlt@osteraker.se


Lundén, Lena (LL)

Svenska som andraspråk och matematik

08-540 817 57 lena.lunden@osteraker.seNorlin, Åsa (ÅN)

Svenska och svenska som andraspråk

08-540 817 57 asa.norlin@osteraker.seWallén, Jeanette (JWA)

Svenska och engelska

08-540 817 43 jeanette.wallen@osteraker.se


Teknikprogrammet


Carlsson, Martin (MCA)

Matematik

08-540 817 64 martin.carlsson@osteraker.seGyllensten, Henrik (HG)

Matematik och fysik

08-540 817 64 henrik.gyllensten@osteraker.seKlang-Ebeling, Jasmine (JKE)

Svenska som andraspråk och samhällskunskap

08-540 817 64

jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

 

Persson Henkel, Margaretha (MPH)

Svenska och webbutveckling

08-540 817 64

margaretha.persson-henkel@osteraker.se


Rösmark, Camilla (CR)

Bild

camilla.rosmark@osteraker.se


Sjöberg, Anders (ASÖ)

Matematik och fysik

08-540 817 64 anders.sjoberg@osteraker.se


Ragne, Wahlquist (RWA)


08-540 817 64 ragne.wahlquist@osteraker.se


Öberg, Jennie (JÖ)

Engelska

08-540 817 64 jennie.oberg@osteraker.se

Profiler


Borgenengh, Gustavo (GB)

Fotbollsprofil

073-981 17 90 guss@akersbergabk.se


Kjellgren, Per (PKJ)

Innebandyprofil

073 849 15 04 pelle.kjellgren@osteraker.seMichols, Peter (PMI)

Golfprofil

0708-58 61 00 peter@ostgk.se


Administration

 

George, Yusupha

Vaktmästare

0736-25 21 50 yusupha.george@osteraker.se

 

Marquez, Carlito

Lokalvårdare

0736-25 22 82 carlito.marquez@osteraker.se

 

Niia, Irene

Expedition

08-540 817 21 irene.niia@osteraker.se

 

Olsson, Sofia

Cafeterian

073-663 4316 / 08-540 817 23

sofia.olsson@osteraker.se

 

Zendi, Sadigh

Data-support

073-6443757 sadigh.zendi@osteraker.se

 

Åslund, Madeleine

Närvarocoach

08-540 817 07 madeleine.aslund@osteraker.se

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
måndag 15 mars 2021