En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolsköterska

Skolsköterskan ingår i elevhälsans medicinska insats (EMI) och är en del av elevhälsoteamet.

Skolsköterskan finns här för att du ska må bra och för att underlätta för dig att nå målen i skolan. Skolsköterskan arbetar framförallt förebyggande och hälsofrämjande men kan också hjälpa dig med enklare sjukvårdsinsatser. Du kan rådfråga den om kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att skolsköterskan hjälper eller hänvisar dig till andra instanser, till exempel sjukvården, ungdomsmottagningen eller BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri).

Om du är sjuk eller om hälsoproblemen är av mer sjukvårdskaraktär bör du söka dig till din husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga skolsköterskan om råd.

Under det första läsåret blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal till skolsköterskan. Samtalet baseras på frågor från en standardiserad hälsoprofil som vi tillsammans fyller i. Syftet är att få en uppfattning om hur du mår såväl fysiskt som psykiskt samt om vi i elevhälsan kan erbjuda hjälp eller stöd i något avseende. Vid besöket kan också ingå kontroll av längd, vikt eller syn.

Alla vi som arbetar i elevhälsan omfattas av sekretess. Den ser lite olika ut för olika yrkesgrupper men som skolsköterska arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär en stark lagstadgad tystnadsplikt. Du kan därför känna dig helt trygg med att det du säger hanteras varsamt och med omtanke om dig och att jag inte för vidare sådant som du anförtror mig. Det finns dock vissa undantag vad gäller sekretessen då vi har s.k. anmälningsplikt. Det kan till exempel  vara vid kännedom om övergrepp eller att du på annat sätt far illa. Vi pratar alltid med dig först.

Hälsosamtal årskurs 1

I gymnasiets årskurs 1 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
onsdag 8 september 2021