En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sjukanmälan och ledighet

På Österåkers gymnasium kan sjukanmälan ske direkt på internet i vårt system Skola24. Elev som är under 18 år ska sjukanmälas av sin vårdnadshavare och elev över 18 kan sjukanmäla sig själv.

Skola24

Frånvaro för elever under18 år görs av vårdnadshavare i Skola 24 via datorinlogg. Inloggningen kräver BankID. Om BankID saknas kontakta servicecenter@osteraker.se . Elever över 18 år som saknar BankID kan logga in via Skolon/Skola 24/Elever och personal för att göra frånvaroanmälan.

Frånvaro/Närvaro vid distansundervisning

Den vecka eleven ska vara på plats i skolan registreras frånvaro de lektioner eleven inte är här. Det gäller oavsett om eleven följer lektionen på distans. Frånvaro registreras också för elever som ska ha distansundervisning men som inte deltar i den.

Österåkers gymnasium använder inte skolportalen Unikum ännu.

Smittspårningsinformation vid bekräftad covid-19

Smittskyddsläkare i Region Stockholm uppmanar rektorer i grund- och gymnasieskolor att samarbeta med regionens smittspårningsteam gällande smittspårning av covid- 19.
Skolans uppdrag innebär att hjälpa till att kontakta personer som kan ha utsatts för smittrisk i verksamheten.
Smittspårning sker om:

  • En person med covid- 19 har varit på Österåkers gymnasium när hen var smittsam

Om du som elev testats positivt så meddelar du, eller din vårdnadshavare, omedelbart skolsköterskan Emma Keltamäki.

emma.keltamaki@osteraker.se ; telefon: 08- 540 817 31.

Skolsköterskan och skolledning informerar sedan på skolan och du själv kan också behöva informera de som du träffat utanför skolan i samband med att du fick symtom.

All information på skolan sköts av skolledning och skolsköterska.

Efter testning för covid- 19:

Vid negativt provsvar

Återgång till skolan kan ske när allmäntillståndet tillåter

Vid positivt provsvar

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

Om inget prov tagits

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom.

Så gör du när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, få förhållningsregler. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Se vidare på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ledighet

Ledighet beviljas normalt inte. Elev som trots det inte närvarar vid undervisningen är skyldig att själv ta reda på vad som krävs för att ta igen förlorad undervisning. Frånvaro registreras i frånvaroprogrammet Skola24 och hög frånvaro kan också resultera i indraget studiebidrag.

CSN

Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig informerad om frånvaron då detta kan påverka utbetalningen av studiemedel. För mer information om detta tryck på länken Fakta skolk från CSN

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
måndag 14 juni 2021