En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sjukanmälan och ledighet

På Österåkers gymnasium kan sjukanmälan ske direkt på internet i vårt system Skola24. Elev som är under 18 år ska sjukanmälas av sin vårdnadshavare och elev över 18 kan sjukanmäla sig själv.

Skola24

Frånvaro för elever under18 år görs av vårdnadshavare i Skola 24 via datorinlogg. Inloggningen kräver BankID. Om BankID saknas kontakta servicecenter@osteraker.se . Elever över 18 år som saknar BankID kan logga in via Skolon/Skola 24/Elever och personal för att göra frånvaroanmälan.

Frånvaro/Närvaro vid distansundervisning

Den vecka eleven ska vara på plats i skolan registreras frånvaro de lektioner eleven inte är här. Det gäller oavsett om eleven följer lektionen på distans. Frånvaro registreras också för elever som ska ha distansundervisning men som inte deltar i den.

Österåkers gymnasium använder inte skolportalen Unikum ännu.

Ledighet

Ledighet beviljas normalt inte. Elev som trots det inte närvarar vid undervisningen är skyldig att själv ta reda på vad som krävs för att ta igen förlorad undervisning. Frånvaro registreras i frånvaroprogrammet Skola24 och hög frånvaro kan också resultera i indraget studiebidrag.

CSN

Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig informerad om frånvaron då detta kan påverka utbetalningen av studiemedel. För mer information om detta tryck på länken Fakta skolk från CSN

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
fredag 9 oktober 2020