En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klagomålshantering

Enligt den nya skollagen ska alla huvudmän för skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Rutinerna på Österåkers gymnasium utgörs av två steg varav det fösta steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadshavare informeras om rutinerna via elevhandboken som delas ut vid läsårsstart samt på skolans hemsida.  

  1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektor på skolan. Klagomålet ska lämnas skriftligen via e-post eller brev adresserat till skolans adress. Skriv i rubriken - Klagomål. Se adressuppgifter nedan. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektor för fortsatt handläggning.
  2. En bekräftelse på att rektor tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig snarast från det att rektor tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.
  3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.  

    Ditt klagomål kommer att diarieföras och i beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att vända dig till huvudmannen.  I det här fallet Produktionsförvaltningen i Österåkers kommun. Se webbadress nedan. Utgångspunkten ska emellertid vara att varje ärende ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.


Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
torsdag 7 januari 2021