En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Med anledning av coronaviruset covid-19

Det här är Ann och Ulrika. De är kemilärare på Österåkers gymnasium och när de inte håller i lektioner på distans för skolans elever, tillverkar de just nu handsprit i skolans kemisal.

Information till elever och vårdnadshavare

Österåkers gymnasium följer de rekommendationer och direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten, regering och Österåkers kommun.

Efter några veckor med distansundervisning så vill vi gratulera alla elever och lärare till ett väl
genomfört arbete! Det rullar på och fungerar bra med distansundervisningen och det är ju verkligen viktigt om det dröjer innan vi kan vara tillbaka i skolan!

Mat till elever

Du som elev kan beställa lunchlåda! Du måste vara inloggad i O365 för att kunna göra sin beställning. Har du svårt att logga in kontaktar du Per Nylund eller Daniel Ålund.

Här beställer du din mat som du hämtar ut i Hackstaköket mellan 11.00 - 13.00 varje skoldag. Du kryssas av på en lista. Vänligen beställ bara mat som du själv hämtar ut. Din beställning måste göras dagen innan senast kl. 09.00 https://tinyurl.com/wqv9qldlänk till annan webbplats

Skolverket – Vad händer med nationella prov under vårterminen 2020?


Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30
mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella
prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Det betyder att det inte kommer att genomföras några nationella prov på Österåkers gymnasium under vårterminen!


Genomföra prov i skolan


Vi har sagt att prov kan genomföras i skolan under förutsättning att man kan vara i en tillräckligt stor
lokal för att inte sitta för nära varandra. Din lärare meddelar dig om och när det blir prov.
Viktigt att du inte kommer till provet om du känner dig sjuk även om du bara har lättare symptom!
Om läraren gör en bedömning att du behöver gå hem så måste du följa den uppmaningen även om
du har en annan åsikt!


Prioritera treorna


Vi kommer att prioritera prov och redovisningar för treorna eftersom de ska ta examen i vår!
Det är ändå viktigt att du som går i ettan eller tvåan arbetar på hemma eftersom det annars blir svårt
att ta ikapp senare under vårterminen och hösten.


Studiedagen 6/4


Studiedagen den 6/4 ersätts med undervisning på distans enligt schemat


Tips till elever som pluggar hemifrån


Från vår skolpsykolog har vi fått följande:
Här finns tips till elever på gymnasiet som just nu pluggar hemifrån:
https://www.elevhalsokonsulterna.se/plugga-hemma-tips-forelever/?fbclid=IwAR2m1LYv9AN_A4Vxrdj6rezbHdRowZNLBjyAtwi1CasbiTXQ87S2WCqQ5Ns

Elevhälsan


Även om undervisningen fungerar bra så kan det kännas ensamt och kanske lite deppigt. Du kan
alltid kontakta elevhälsans personal, kurator, SYV eller specialpedagoger om du är orolig över något.


Extra tid måndagar och torsdagar


Behöver du extra stöd eller hjälp att komma vidare och har frågor till undervisande lärare kan du
kontakta dem via chatten. Alla lärare finns tillgängliga på måndagar och de flesta på torsdagar
följande tider:
Måndagar 15.30-17.00
Torsdagar 8.10-9.40
Våra specialpedagoger finns ju också på chatten och kan hjälpa dig om det behövs


Folkhälsomyndigheten


Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
• Tvätta händerna ofta och noggrant
• Stanna hem om du är sjuk även om du har lindriga symptom


17 mars kl 11:30

Regeringen och Österåkers kommun har nu fattat beslut att vi ska bedriva undervisning på distans.

Från och med onsdag 18/3 bedriver Österåkers gymnasium undervisning på distans. Mer information kommer.

13 mars kl 13:00

Skolan är fortsatt öppen och verksamheten pågår som vanligt. Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta och använda handsprit där sådan finns. De som är sjuka ska stanna hemma tills man är symptomfri. Idrottsundervingen anpassas efter situationen.

Beslutet om att hindra sammankomster för fler än 500 personer gäller inte för skolor och än så länge finns inga beslut att stänga alla skolor. Om ett sådant beslut tas kommer även vi att stänga skolan. Det kan då bli aktuellt med undervisning på distans via dator och de verktyg som den ger möjlighet till.

Information till elever och vårdnadshavare om idrottsundervisningen i nuläget


Med tanke på folkhälsomyndighetens rekommendation kring COVID-19 så kommer vi nu att anpassa idrottsundervisningen på följande sätt:

All praktisk idrott (kurserna: Idrott 1, idrott 2 samt innebandyfördjupning) kommer tills vidare att ersättas med teoretiska delar. Golfen och fotbollen spelas utomhus så den påverkas inte. Vi vill understryka att det inte kommer att innebära extra teoretiska bedömningar eller prov utöver de som redan är planerade. Vi kommer att fördjupa och förkovra oss i idrottens kulturhistoriska aspekter med hjälp av ex. dokumentärer, texter och gruppdiskussioner.

Kursen Idrott 1 läses över två år.
Elever i år 1: Elevernas bedömning kring praktiska aktiviteter kommer inte att påverkas av detta. Vi har gott om tid att ta igen de delarna vi nu skjuter framåt.
Elever i år 2: Det finns tillräckligt med praktiskt underlag för bedömning då vi redan genomfört 80 % av kursen.

Innebandy och Idrott 2 läses över 1 år.
Elevernas betyg kommer inte påverkas av att vi nu får minskad praktisk undervisning.

Detta gäller tills folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Om ni har några frågor kring beslutet så kontakta christina.awerstedt@osteraker.se


Om ni har frågor kring idrottsundervisningen kontakta:
Karin Hedin karin.hedin@osteraker.se SA19A, SA19B, SA18A, TE19, TE18A, TE18B, Idrott 2.


Tove Åkerholm tove.akerholm@osteraker.se NA19, NA18, EK19A, EK19B, EK18A, EK18B, SP18/19, IMA

Innebandyfördjupning Carl Svendenius carl.svendenius@osterakerse

Fotbollsfördjupning:Gustavo Borgenengh gustavo.borgenengh@osteraker.se

Nedan finns den senaste information från Österåkers kommuns centrala elevhälsa:

Med anledning av WHO’s utlysande av Pandemi och förändrade förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten

Bakgrund: WHO har utlyst Pandemi avseende Covid19. Då övergår smittskyddsarbetet ut på att minska antalet nysmittade i samhället och ansvaret läggs på samhällsmedborgarna att följa de riktlinjer som ges. Smittskydd Stockholm kommer inte längre ta prov på lindrigt sjuka vid misstanke om coronavirus utan hemkarens gäller för var och en, gammal som ung med symtom på luftvägsinfektion. Sjukvårdens resurser ska koncentreras till de sköraste i samhället.

Det är från och med nu oetiskt att inte se sin egen del av ansvaret för att minska spridning av coronavirus. Spekulationer om var smittade kan finnas är inte längre relevant, det kan vara vem som helst.

Vi kan från tidiga studier (*) se att barn och ungdomar i åldern 0-19 år uppvisar lindriga symtom eller inga alls. Barn med uttalad risksjukdom bör vända sig till medicinskt ansvarig mottagning där barnet är inskrivet för råd kring förhållningssätt. I övrigt gäller hemkarens vid luftvägssymtom. Ja, det kan innebära veckor av VAB.

Fortsatt gäller inga symtom = inte smittsam

Elevhälsans medicinska insats jobbar preventivt och förebyggande för elever i läromiljön. Där ingår givetvis att förhålla oss till smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer från och med måndag 16 /3 att erbjuda stöd via telefon till barn/elever med ökad risk för allvarligt insjuknande i Covid19 (Exempel hjärtsjukdom, lungfunktions-nedsättning, diabetes, nedsatt immunförsvar med flera) på telefonnummer 08-540 811 62 vardagar kl 8.00-14:30

Sedan tidigare erbjuds råd och stöd kring riskområden och förhållning till återgång i skola/förskola. Här hänvisas till ordinarie skolsköterska och rektor på skola och till BVC för förskola.

För barn/elever som varit i våra förskolor/skolor och haft kontakt med hemkomna från riskområden och är symptomfria: Gå till förskola/skolan som vanligt.


Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Publicerad:
måndag 2 mars 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 9 april 2020