En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ändrade åtgärder för att minska smittspridning

Smittspridningen är på en låg nivå i Sverige och i Österåkers kommun är den lägre än genomsnittet.
Den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten varnar ändå för en ökning i
Stockholmsområdet och det kräver fortsatt försiktighet. För att inte smittspridningen ska ta fart så
måste både elever och personal stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd, tvätta händerna
och vädra klassrummen.

Utifrån undervisningssituationen finns ett behov av mer tid på plats, framförallt för år 1, och därför
kommer alla ettor att ha undervisning i skolan fr o m den 28/9.
År 2 och 3 har fortsatt distansundervisning enligt nuvarande modell dvs vi genomför undervisning
med lärare på plats i klassrummet men med halva undervisningsgruppen i klassrummet och halva
gruppen via Teams och på distans. De som är i klassrummet har lektioner i skolan och den halvan
som är hemma genomför lektionen på distans. Veckan därpå byter grupperna och de som haft
distansundervisning är i skolan och de som varit i skolan får distansundervisning. På så sätt minskar vi
antalet elever som vistas i salarna och vi genomför undervisning med lärare, vilket garanterar att
eleverna får sin undervisningstid.
Om smittspridningen skulle öka igen kan vi, med kort framförhållning, återgå till nuvarande modell
även med ettorna. Om smittspridningen minskar, eller är fortsatt låg i Österåker kan vi förändra
distansundervisningens former och omfattning även för tvåor och treor under höstterminen.

Christina Awerstedt
Rektor

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Publicerad:
onsdag 4 november 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 4 november 2020