Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision och värdegrund

Ingress

Vår vision


Komvux Österåker ska vara:

 • En skola som överträffar elevernas förväntningar
 • En skola genomsyrad av flexibilitet och kvalitet
 • En skola där alla kommer till sin rätt, utvecklas och
  känner arbetsglädje

Vår värdegrund

Vår värdegrund vilar på Läroplanen för vuxenutbildningen 2012 där det bland annat står följande:
 

 • Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

 • I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

På Komvux bemöter vi varandra med tilltro och respekt. Vi menar då att:

 • varje människa kan och vill utvecklas
 • varje människa alltid gör sitt bästa utifrån sin förmåga
 • vi tar hänsyn till varandra och behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade
 • vi är tydliga och har en ärlig och rak kommunikation

 


Redaktör:
Annika Svahn

Senast uppdaterad:
tisdag 29 maj 2018