Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan

Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra

Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

All personal på skolan ska aktivt verka mot alla typer av kränkande och diskriminerande beteende.

Den som känner sig diskriminerad eller kränkt , eller den som ser att sådant förekommer ska anmäla till rektor. Anmälan kan också göras till annan personal på skolan som vidarebefordrar ärendet till rektor.

 

Planen i sin helhet finner du härPDF och hos all personal på skolan.

Redaktör:
Annika Svahn

Senast uppdaterad:
måndag 3 februari 2020