Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuellt

Trevlig sommar!

Under veckorna 27-29 är expeditionen stängt. Du är välkommen att kontakta oss via e-post till komvux@osteraker.se.

Vi svarar på e-post sporadiskt.

Är du antagen till oss och vill veta mer om din kursstart 2/8? Vi skickar kalleser till alla under vecka 29.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt!!

Läs vår intervju med Jonathan, nyexad undersköterska!

Intervjun med Jonathan hittar du här. Pdf, 1.2 MB.

---------------------------------------------------------------

Här hittar du en pdf med Komvux Österåkers samlade utbud av kurser och kurspaket.

Läs här eller ladda ner! Pdf, 1.7 MB.

---------------------------------------------------------------

Ansökningstider för hösten 2021

Hittar du här: https://www.osteraker.se/subsajter/komvuxosteraker/ansoktilloss/ansokningsdatum.4.4b853886157a5c678a02bbe1.html Länk till annan webbplats.

---------------------------------------------------------------

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen.
Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2021:244

---------------------------------------------------------------

Förändringar inom Vård och omsorg

Från och med 1:a juli 2021 kommer yrkespaketen genomgå större förändringar. Klicka här Länk till annan webbplats. för att komma vidare till Skolverkets webbsida där det finns mer information.


---------------------------------------------------------------


Med anledning av den ökade smittspridningen är huvuddelen av all undervisning på fjärr/distans. Din lärare informerar om hur undervisningen och alla moment i kursen går till.


Folkhälsomyndigheten informerar om hur du skyddar dig och andra mot Coronaviruset.

Här hittar du informationen på flera olika språk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Protect yourself and others from spread of infection!
Here you can find information from "Folkhälsomyndigheten" in many different languages:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Redaktör:
Annika Svahn

Senast uppdaterad:
söndag 4 juli 2021