Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuellt

HJÄLP MED ANSÖKAN TILL KOMVUX
6/8, 17/9 och 22/10 kl 10:00-11:00 i sal 1

 

Folkhälsomyndigheten informerar om hur du skyddar dig och andra mot Coronaviruset.

Här hittar du informationen på flera olika språk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Protect yourself and others from spread of infection!
Here you can find information from "Folkhälsomyndigheten" in many different languages:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMyndigheternas senaste rekommendationer gällande smittspridning av Coronaviruset gör att vi på Komvux Österåker förbereder oss för undervisning helt på distans från och med i morgon, onsdag. Det gäller även för er som i vanliga fall läser i klassrum.

Lärare och elever håller kontakt och undervisningen sker på distans enligt din lärares instruktioner.

Det är mycket viktigt att du som elev dagligen läser din mail samt loggar in på ditt fronterkonto för ny information.

Alla elever kommer att få tillgång till ett "fronterkonto", inloggningsuppgifter kommer att mailas ut till er. Fronter är vår lärportal där vi även i normala fall sköter all vår distansundervisning.

Situationen kan snabbt ändra sig från dag till dag då vi är beroende av myndigheternas direktiv. Lärare och övrig personal på Komvux Österåker nås via våra vanliga kontaktuppgifter men vi har INGA LEKTIONER PÅ PLATS. Undervisningen fortsätter som vanligt men via distansundervisning på nätet.

För mer information vänligen kontakta din lärare eller komvux@osteraker.selänk till annan webbplats

In english

The authorities’ latest recommendations regarding the spread of the Corona virus cause us at Komvux Österåker to prepare for teaching completely at a distance from tomorrow, wednesday. This also applies to you who usually read in classrooms.

Teachers and students keep in touch and teaching takes place at a distance according to your teacher’s instructions.

It is very important that you as a student read your mail daily and log into your fronter account for new information.

All students will have access to a "fronter account", login details will be emailed to you. Fronter is our learning portal where we also normally manage all our distance education.

The situation can change rapidly from day to day as we are dependent on government directives. Teachers and other staff at Komvux Österåker can be reached via our usual contact details, but we have NO LESSONS ON PLACE. Teaching continues as usual but through distance learning online.

For more information please contact your teacher or komvux@osteraker.selänk till annan webbplatsRedaktör:
Annika Svahn

Senast uppdaterad:
måndag 3 augusti 2020