En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsgrupp

Vår ambition är att alla elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och med varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning ska kunna ske. Om du någon gång blir utsatt för kränkning, diskriminering eller mobbning, vill vi att du pratar med en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också för dig som känner någon som är utsatt eller ser att någon på skolan, som du kanske inte känner, blir utsatt. Ju snabbare personal får kännedom om kränkande behandling, desto snabbare kan vi starta vårt arbete.

Vårt ansvar och arbete mot diskriminering och kränkande behandling

  • Vi ska motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter.
  • Vi ska även ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Vi ska ha ett aktivt arbete mot beteenden och språkbruk som påverkar andra negativt.
  • Vi ska i samverkan med eleverna utforma vilka konkreta åtgärder som ska genomföras.

Trygghetsgruppen

På Tråsättraskolan har vi en grupp som arbetar särskilt med dessa frågor. Trygghetsgruppen består av:

Bengt Nelson (lärare)

Linda Odland (fritidspedagog)

Malin Lundin (bitr rektor/lärare)

Michael Egnefors (Arbetslagsledare /lärare)

Morgan Stenberg (lärare)

Pelle Sellgren (studie-och yrkesvägledare)

Sara Isaksson (kurator)


Tråsättraskolans likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan 2018-2019.PdfPDF

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021