En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolans rektor och värdegrund

Annika Weimer

Jag heter Annika Weimer och har varit verksam i skolledningen på Tråsättraskolan i sju år och sedan 2017 som skolans rektor. Med erfarenhet av arbete som gymnasielärare i svenska/historia och specialpedagog, har jag mött många av de utmaningar och glädjestunder som arbetet i skolan bjuder på.

Det är min övertygelse att skolan ska byggas utifrån kraften i vår värdegrund - det vi tillsammans står för. Tråsättraskolan ska stå för omtanke och kvalitet. Vi betonar vikten av goda relationer och att möta våra elever med höga, men väl avvägda förväntningar på individen.

Under hela min yrkesbana har jag drivits av en ambition att stärka individers och gruppers tilltro till den egna förmågan, såväl i ämneskunskaper som i sociala sammanhang. Jag arbetar för och förväntar mig att detta förhållningssätt präglar Tråsättraskolan. Det gäller i mötet med såväl elever, vårdnadshavare som medarbetare.

I vår strävan ser jag läraren som avgörande och aktiv part för elevernas utveckling. Med denna grund har vi goda förutsättningar att fostra framtidens medborgare, redo att aktivt delta i arbetet för en god samhällsutveckling!

Tråsättraskolans vision

  • En skola där vi vill, inte måste.
  • En skola där vi tillsammans är stolta över gemensamma och individuella framgångar.
  • En skola där det är lätt att finna omtanke och inspiration hos varandra.
  • En skola där våra olikheter är en tillgång.
  • En skola där kunskaper och erfarenheter bär oss framåt.
  • En skola med trygghet i traditioner och glädje i nytänkande

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
fredag 9 augusti 2019