En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Profil i engelska

Tråsättraskolan har valt att erbjuda inriktningar inom ramen för Elevens val-ämnet. Valet görs för de år eleven går på skolan. På detta sätt kan ämneskunskaperna fördjupas genom en mer sammanhållen idé och utvecklingsplan.

På Tråsättraskolan startade vi hösten 2011 en uppskattad profil där vi erbjuder eleverna extra undervisning i engelska.

Profilen riktar sig framför allt till elever som önskar sig extra utmaningar i ämnet. Undervisningen bygger på muntlig och skriftlig kommunikation med fokus på att bredda elevernas ordförråd. Vi använder oss av engelsk kurs- och skönlitteratur, tidningsartiklar, film och musik. Vi arbetar med ett större temaområde per läsår enligt följande:

  • The British Year
  • The North American Year
  • The Commonwealth Year


Profil engelska innebär ofta undervisning på en högre nivå än ordinarie lektioner i Engelska. Det kommer att underlätta för dig om du tycker mycket om att kommunicera engelska med dina klasskamrater på lektionerna. Det kan innebära att du får högre betyg i engelska, om din ambition och förmåga att satsa under denna extra engelsk-tid leder till att dina kunskaper utvecklas till högre nivå än du annars nått i ämnet.

Bildspel från Londonresan maj 2018.


___________________________________________________________________________

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
fredag 18 september 2020