En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om GDPR

I samband med att kontakter tas med oss kan vi komma att behandla personuppgifter. Vilka personuppgifter vi behandlar, och varför, beror på i vilket sammanhang behandlingen sker. Tråsättraskolan behandlar flera personuppgifter rörande elever och även vårdnadshavare för att kunna sköta sin myndighetsutövning och arbetsuppgifter med allmänt intresse som laglig grund. För mer information och personuppgiftsbehandling (GDPR). Se Österåkers kommuns hemsida: Behandling av personuppgifterlänk till annan webbplats

Specifik information om hur vi behandlar personuppgifter i olika sammanhang ges i samband med sådan behandling. Information kan lämnas på blanketter, på vår hemsida eller i direkta kommunikationen.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021