En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Välkommen till Tråsättraskolan - en skola med omtanke och kvalitet

Tråsättraskolan är en skola för åk 4–9 med c:a 460 elever. Vi betonar vikten av goda relationer och att möta våra elever med höga och väl avvägda förväntningar, där vi ser läraren som avgörande och aktiv part för elevernas kunskapsutveckling. Med fokus på att utveckla tilltro till den egna förmågan och kvalitet i kunskaperna fostrar vi framtidens medborgare. Det ska vara värdefullt att arbeta efter bästa förmåga mot gemensamma och individuella mål.

På Tråsättraskolan ser vi att en kombination av läromedel i form av fysiska och digitala böcker, praktiskt material samt IKT är en förutsättning för ökad lust till lärande. Vi anser att det är viktigt att aktivt vägleda eleverna i användningen av såväl datorer som mobiler, genom att utveckla kritiskt tänkande och strategier för balans mellan olika aktiviteter. Det är en nödvändighet i ett samhälle som till stor del tillhandahåller kommunikation och information via webb.

Vi har godisförbud på hela skolan, med undantag för högtidliga tillfällen. Under lektionstid har vi mobilfritt, om inte lärarna har beslutat att mobil behövs vid särskilda tillfällen eller för vissa elever. Vi har rastpedagog som leder olika aktiviteter när det inte är lektion. Det finns t ex biljard på fritidsgården, pingisbord både ute och inne, redskapsbod med bl a hopprep, bollar och mål. Vill elever spela kort kan kortlek lånas.

Under läsåret kommer vi att arbeta med 10 goda vanor - ett koncept från Hjärnberikad. Konceptet fokuserar på effektiv hjärnhälsa och används i dag av flera skolor över hela Sverige. 10 goda vanor ger kunskap och verktyg för en vässad vardag.

Med elever som upplever god studiero och duktiga, behöriga lärare och personal är Tråsättraskolan en skola med högt meritvärde och god kvalitet på kunskaper för framtiden.

Välkomen till oss önskar Rektor Yvonne Claesson med all personal

Tråsättraskolan

Tråsättraskolan byggdes 1979

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
fredag 18 juni 2021