En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

Tråsättraskolan är en 4-9-skola med två parallellklasser på mellanstadiet och fyra parallellklasser på högstadiet. Klasserna har mellan 25–30 elever i varje klass.

Schemat är i princip lagt i timslånga lektioner och med ämneslärare. Det betyder att man som elev kan träffa ett tiotal olika lärare varje vecka. Varje elev har en mentor som fungerar som samordnare. Klasserna är anslutna till lärararbetslag.

Österåkers kommun har bytt till en ny lärplattform Unikum, (i kombination med Skola 24 och Google Classroom). I lärplattformen samlas allt som rör barn och elevers utbildning, såsom dokumentation, planeringar, uppgifter och bedömningar.

Här finns meddelanden om exempelvis aktiviteter, utflykter och friluftsdagar samt en lärarlogg som informerar om elevens utveckling under terminens gång.

Som vårdnadshavare tar du med appen Unikum Familj enkelt del av informationen, ser scheman och rapporterar frånvaro. Läs mer om Unikum familj

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
fredag 18 september 2020