En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tråsättraskolans kalender

skolstart

Läsårsdata

Höstterminen 2020

  • Måndag den 17 augusti: Första skoldag
  • Fredag den 18 december: Terminens sista skoldag

OBS! Föräldramöten utgår denna termin med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Utvecklingssamtal/introduktionssamtal där ni får möjlighet att prata med mentorerna. Onsdag 9/9 eller torsdag 10/9 kl. 12.00 -17:00 (lektionerna slutar 11:30)

Under höstterminen 2020 är eleverna lediga:

  • Vecka 44 (26 oktober - 30 oktober): Höstlov

Vårterminen 2021

  • Måndag den 11 januari: Terminens första skoldag
  • Onsdag den 9 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2021 är eleverna lediga:

  • Vecka 9 (1 mars - 5 mars): Sportlov
  • Vecka 14 (6 april - 9 april): Påsklov
  • Fredag 14 maj: Klämdag

PRAO för åk 8: v 12-13

Ansökan om extra ledighet

Elever i grundskolan har obligatorisk närvaro. Det beror på skolplikten, som är fastslagen enligt lag. Den som behöver vara ledig kan ansöka om detta till skolan. Det ska finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan till exempel vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Ledighet beviljas ej vid nationella prov eller för semesterresa. En blankett för detta finns tillgänglig på skolans hemsida.