En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Studiestöd

Det finns flera viktiga verktyg som ska användas för att stödet till eleven ska bli systematiskt och möjligt att följa upp. För alla elever gäller klasskonferenser två gånger per läsår.

Studera mera på studietid

Alla elever på Tråsättraskolan har en gemensam tid på tisdagar. Detta ger oss möjlighet att anordna föreläsningar vissa veckor för hela skolan eller grupper av elever. Elever bjuds in till dessa aktiviteter i särskild inbjudan. När det inte är föreläsningar eller annan styrd aktivitet, erbjuds studiestöd.

Studiestöd

Elever på Tråsättraskolan har möjlighet att satsa extra och få hjälp med läxor i flera olika ämnen. Ingen föranmälan krävs, men det är bra om du meddelar dina lärare i förväg vad du tänker arbeta med. Närvaro vid dessa tillfällen syns inte i Skolportalen.

Tid: Tisdagar kl 15:30-16:10. Salar meddelas på Infoskärmen utanför Biblioteket.

Är du i behov av särskilt stöd? Se hur vi arbetar i Elevstödsplanen och kontakta mentor eller någon i Elevhälsogruppen.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021