En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Språkval

Moderna språk - Tyska eller Spanska

Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Skolan ska som språkval erbjuda minst två av språken spanska, tyska och franska. Skolan är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng. När eleven ska söka till gymnasiet kommer bokstavsbetygen att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av dina betyg). Meritpoängen för moderna språk läggs till meritvärdet som då blir högre. Det här kan öka chanserna att komma in på den gymnasieutbildning eleven vill gå. På vissa program på gymnasiet är det obligatoriskt att läsa moderna språk. Dessa program är ekonomiprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. En elev som läst ett modernt språk i grundskolan (nivå 1 och 2), och därefter fortsatt att läsa detta på gymnasiet (nivå 3,4,5) får extra meritpoäng som är värdefulla vid antagning till fortsatta studier på högskola och universitet.
_______________________________________________________________________________________

En elev får i stället för ett språk som erbjudits välja något av följande språk som språkval. De här valen ger inga extra meritpoäng i ditt slutbetyg i nian.

* Svenska eller svenska som andraspråk
Under språkvalslektionerna kan du också läsa svenska eller svenska som andraspråk. Du får inget särskilt betyg för det här språkvalet. Du får ett enda betyg i antingen svenska eller svenska som andraspråk.

* Engelska (OBS! Detta är inte samma sak som profil Engelska)
Du kan också välja att lära dig mer engelska under språkvalslektionerna. Du får inget särskilt betyg för det här språkvalet. Du får ett enda betyg i engelska.

* Teckenspråk
Teckenspråk är förstaspråk för många döva och hörselskadade. Även hörande som har teckenspråkiga i sin närhet, till exempel hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar, behöver kunna teckenspråket.

* Modersmål
Om du har ett annat modersmål än svenska kan du välja det i stället för ett modernt språk. Undervisning i modersmål kan också erbjudas under annan tid i skolan.

För mer information kring moderna språk och meritpoäng, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Pelle Sellberg tfn: 08-540 819 31. Eller skicka din fråga till: pelle.sellberg@osteraker.se

Byte av språkval

Då kontaktar eleven sin ordinarie språkvalslärare eller mentor som tillsammans med undervisnade lärare bedömer elevens kunskapsnivå och behov av att byta språk. Om läraren uppfattar ett behov av att byta kontaktar rektor eller bitr rektor.

Därefter kontaktar mentor vårdnadshavarna som godkänner bytet genom att fylla i en blankett och lämna in till skolans rektor. Blanketten finns att ladda ner under rubriken "Mer information"

Det är rektor eller bitr rektor som beslutar i ärendet. Elevens mentor som informerar elev och vårdnadshavare om beslutet.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
torsdag 18 februari 2021