En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lånedator och läromedel

Lånedator

Alla elever från årskurs 4 på Tråsättraskolan erbjuds med avtal en lånedator Chromebook  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför sitt skolarbete. Datorn förinstalleras av skolan med digitala läromedel i alla ämnen (åk 7-9) och uppslagsverk från NElänk till annan webbplats, DigiExam för digitala prov, hjälpmedelsprogram och konto till Legimuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster talböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Lånedatorn får eleverna använda för sitt skolarbete till och med skolavslut årskurs 9 då den återlämnas för att sedan återanvändas eller skänkas bort exempelvis till organisationer som stödjer projekt för barn i utvecklingsländer.

Om eleverna behandlar sin dator oaktsamt och skada uppstår eller om datorn försvinner, kommer avgift tas ut med stöd av Skadeståndslagen. Eftersom det handlar om värdefull utrustning uppmanar vi elever att använda utrustningen på ett varsamt sätt.

Hänvisning: Skadeståndslagen (1972:207), Skolinspektionens beslut med diarienummer 41-2017:7476, 41-2016:7801 och 41-2018:668.

Böcker

Eleverna får i flera ämnen låna skolböcker. Ibland är de nya och ibland begagnade. Om eleverna behandlar sin bok oaktsamt och skada uppstår eller boken försvinner, kommer avgift tas ut med stöd av Skadeståndslagen (1972:207).

Google Apps & Classroom

Med verktygen kopplade till Google Apps och Classroom kan elever som går på Tråsättraskolan samla allt som rör skolarbetet i säkert förvar på webben, dina arbeten blir alltid åtkomliga oavsett när eller varifrån eleven loggar in. Med verktygen kan elever skapa avancerade dokument med bilder, tabeller, ekvationer, ritningar, länkar och mycket mer. Elever kan inhämta kommentarer och hantera återkoppling med sociala kommentarsfunktionen. Med möjlighet att lagra skapa och dela dokument och kalendrar interaktivt underlättas kommunikation och grupparbeten i skolan.

OBS! Känslig information som åtgärdsprogram, utvecklingsplaner eller betyg lagras inte i Österåkers Google- domän. För detta ändamål används Skolportalen Dexter

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
torsdag 18 februari 2021