En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om personuppgiftsbehandling GDPR

I samband med att kontakter tas med oss kan vi komma att behandla personuppgifter. Vilka personuppgifter vi behandlar, och varför, beror på i vilket sammanhang behandlingen sker. Tråsättraskolan behandlar flera personuppgifter rörande elever och även vårdnadshavare för att kunna sköta sin myndighetsutövning och arbetsuppgifter med allmänt intresse som laglig grund. För mer information och personuppgiftsbehandling (GDPR). Se Österåkers kommuns hemsida: Behandling av personuppgifterlänk till annan webbplats

Specifik information om hur vi behandlar personuppgifter i olika sammanhang ges i samband med sådan behandling. Information kan lämnas på blanketter, på vår hemsida eller i direkta kommunikationen.

Information om Google Apps & Classroom

Österåkers kommun har en egen Google-domän och ger elever ett konto med en mailadress. Med verktygen kopplade till Google Apps och Classroom kan elever som går på Tråsättraskolan samla skolarbetet i förvar på webben, dina arbeten blir alltid åtkomliga oavsett när eller varifrån eleven loggar in. Med verktygen kan elever skapa avancerade dokument med bilder, tabeller, ekvationer, ritningar, länkar och mycket mer. Elever kan inhämta kommentarer och hantera återkoppling med sociala kommentarsfunktionen. Med möjlighet att lagra skapa och dela dokument och kalendrar interaktivt underlättas kommunikation och grupparbeten i skolan.

OBS! Känslig information som åtgärdsprogram, utvecklingsplaner eller betyg lagras inte i Österåkers Google-domän. För detta ändamål används PMO eller Skolportalen Dexter.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021