En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hämta och lämna

Parkeringssituationen för Tråsättraskolan, som också tillgodoser Bergsättraskolan, har påverkats av det ökade antalet elever på skolorna. Kommunen och skolorna tar emot klagomål från föräldrar.

Det hänvisas till att föräldrar om möjligt bör släppa av barnen en bit ifrån skolan och att det skulle vara bra om fler elever som bor i närområdet kunde gå till skolan.

Trängseln uppstår 7:45-8:00, övrig tid är det inga problem på parkeringen.

Så här kan du bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till skolan när du hämtar eller lämnar barnen:

Gå till skolan och ta bussen vidare

Jobbar du i Täby, Danderyd eller Stockholm kan du enkelt gå eller cykla med barnen till skolan och därefter ta bussen vidare till jobbet från hållplatserna Tråsättra (300 meter från skolan) eller Margretelundsskolan (450 meter från skolan). Härifrån går bland annat busslinjen 628.

Avlämning med cykel

Alla har inte möjligheten att lämna bilen hemma, men för de som har det vill vi uppmuntra och hjälpa med information om hur du gör det enklast.

Under 2017 bygger Österåkers kommun klart sista delen av Tråsättravägen. Då kommer det att finnas separerad gång- och cykelväg längs hela Tråsättravägen. Till och från skolan finns även goda kommunikationsmöjligheter med cykeln från närliggande områden och Margretelunds centrum. Under 2017 bygger kommunen cykelparkeringar, där du kan låsa fast cykeln i ramen, vid Margretelundsskolans busshållplats.

Avlämning med bil

Behöver du ta bilen till skolan för att lämna stannar du på avlämningsplatsen eller parkeringen för att hålla skolmiljön säker och bilfri. För att minska antalet bilar kan du samåka eller turas om att skjutsa barnen. Oavsett hur bråttom du än har så ska alltid hastigheten respekteras.

Infartsparkeringen vid Margretelunds centrum ger dig möjlighet att kombinera lämning av barn och infartsparkera för att ta bussen vidare. Från infartsparkeringen finns det möjlighet för dig och barnet att gå sista biten till skolan på en separerad gång- och cykelväg.

Du kan kombinera lämning av barn och infartsparkera vid Manfred bondes väg för att därefter ta bussen vidare till jobbet. Det finns även möjlighet för avlämning för barnen att gå sista biten till skolan för att sedan åka vidare.

På Skrakvägen finns flera korttidsparkeringar där du också kan lämna och låta barnen gå sista biten till skolan fri från biltrafik.

Det finns parkeringsplatser vid Tråsättraskolan. Detta tillhör skolfastigheten och är ingen parkering som kommunen förvaltar. Det finns däremot möjlighet att släppa av barnen för att sedan åka vidare.

Stanna inte inom tio meter före och efter ett övergångsställe, en vägkorsning kurva eller skolans entré. Det skymmer sikten och ökar risken för olyckor.

Synpunkter och förslag

Kommunen arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna och förenkla kommuninvånarnas vardag. Har du förslag, synpunkter eller funderingar får du gärna mejla trafik@osteraker.se eller använda kommunens app för felanmälan.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021