En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söraskolans ledord är trygghet, mångfald och lärande. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska bli tagna på allvar och känna att de har inflytande över verksamheten.

All personal på Söraskolan arbetar aktivt mot diskriminering, trakasserier och/eller
kränkningar. Arbetet på skolan är både förebyggande, främjande och åtgärdande. På skolan finns också trygghetsgruppen som arbetar för ökad trivsel och trygghet i skolan genom att aktivt förebygga, motverka och stoppa mobbning.

Trygghetsgruppen arbetar aktivt för att utveckla och upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt under principerna kommunikation, differentiering, underlättande och kunskap.

Trygghetsgruppen består av lärare (Anna Johansson, Oskar Edlund, Sara Jonsson, Annika Johansson, Camilla Martin, Maria Olofsson, Francisca Hallberg) vaktmästare (Jonatan Peeters), fritidspedagog (Siv Alrup) och skolledningen.

Redaktör:
Helena Melin

Senast uppdaterad:
måndag 18 november 2019