En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision


Vi strävar efter att förbereda våra elever för framtida studier i vårt samhälle. Elevernas framtid ställer bland annat krav på goda grundkunskaper i alla ämnen, där social kompetens initiativrikedom och god digital förmåga är nyckelkompetenser. Digitala verktyg är en naturlig del av vår undervisning. Skolan arbetar tillsammans över åldrarna med övergripande temadagar. Detta skapar ett naturligt forum för arbetet med vår värdegrund och vår strävan att alltid hålla den levande. Alla elever på Solskiftesskolan ska få uppleva arbetsfokus, vikten av allas lika värde, känna att deras tankar och åsikter är viktiga.

Vår vision: Bästa möte – med bildning i fokus!

Hur vil vi som skola uppfattas utåt?

 • En skola som uppmuntrar eget ansvar men tar väl hand om elever som behöver extra stöd.
 • En skola med ett bra klimat elever emellan, och mellan elever och personal.
 • En skola där alla blir sedda och accepterade, vi ser det som en styrka att vi är olika och att det skapar ett öppet och omhändertagande klimat.
 • En öppen skola för alla, oavsett förutsättningar, men en närhet mellan olika skolformer.
 • En väl fungerande skola som ger kunskap och trygghet och samtidigt ställer krav och har höga förväntningar på eleverna.
 • En skola med kompetent och behörig personal som sätter eleven i främst.

Hur agerar vi som skola utåt?

 • Vi gör alltid det bästa vi kan.
 • Vi samarbetar med varandra och ber varandra om hjälp.
 • Vi samtalar med, lyssnar på och behandlar alla med respekt.
 • Vi ställer höga förväntningar på oss själva och på våra elever i kunskapandet.
 • Vi är måna om varandras trivsel.
 • Vi agerar professionellt mot varandra.
 • Vi tror gott om varandra.
 • Vi hjälps åt att hålla bildning i centrum.
 • Vi ser och tar varandra på allvar.
 • Vi visar våra styrkor och utvecklingsområden för varandra.Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
tisdag 18 september 2018