En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

SOL-gruppen

På Solskiftesskolan skall alla elever känna sig trygga, sedda och värdefulla. Vi har nolltolernas mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning.

På skolan har vi ett team, Solgruppen, som arbetar förebyggande samt vid akuta insatser. Gruppens uppgift är att initiera förebyggande åtgärder samt att agera vid eventuella fall av diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. I gruppen sitter personal från skolans samtliga arbetslag samt kurator.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
söndag 29 april 2018