En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) är en del av skolans samlade resurs. Elevhälsoteamet arbetar för elevernas välbefinnande och omfattar medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och psykologiska insatser.

Rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog ingår i EHT. Läs vidare under respektive yrkesgrupp för information samt kontaktuppgifter.

Elevhälsa angår alla på skolan

På skolan har alla tillsammans ansvar för att främja elevernas utveckling och lärande. Det förebyggande arbetet på Solskiftesskolan är viktigt. Därför har skolan:

  • utvecklingssamtal varje termin
  • diskussioner om elevhälsofrågor i arbetslagen
  • allaktivitetsdag med blandade årskurser vid varje läsårsstart
  • värdegrundsarbete på mentorstiden
  • ett ständigt pågående utvecklingsarbete av skolans arbetssätt
  • rastvärdskap

Värdegrundsarbete

Detta arbete är förankrat i skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Den presenterar hur skolan arbetar förebyggande, främjande och beskriver tillvägagångssättet vid kränkande behandling.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018