En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till Solskiftesskolan

Skolledning

Rektor
Maria Dernell 08-540 818 55 maria.dernell@osteraker.se

Ledningsgrupp

Lag 4-6:
Anna-Karin Eriksson, 073-663 40 11 annakarin.eriksson@osteraker.se

Lag 7-9:
Marie Wengse, 070-090 47 02 marie.wengse@osteraker.se

Grundsärskolan:
Christina Johansson Gummesson, 073-625 21 89 christina.johansson@osteraker.se

Expedition och administration

Annika Thunholm 08-540 818 71 annika.thunholm@osteraker.se

Elevhälsa

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Karin Jonsberg karin.jonsberg@osteraker.se

Psykolog
Mattias Karlsson 08-540 819 03 mattias.karlsson@osteraker.se

Skolsköterska
Birgitta Asplund 08-540 819 04 birgitta.asplund@osteraker.se

Kurator
Renée Lanängen 08-540 818 93 renee.lanangen@osteraker.se

Specialpedagog
Rose-Marie Gustavsson, rose-marie.gustavsson@osteraker.se

Speciallärare
Maria Weibahr, maria.weibahr@osteraker.se

Solkattens fritids

08-540 819 56


Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
tisdag 20 april 2021